Chọn ống luồn dây điện, tính đường kính ống theo tiêu chuẩn NEC

chon ong luon day dien theo nec

Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, thi công điện, đặc biệt trong lĩnh vực M&E, bên cạnh việc chọn tiết diện cho dây dẫn thanh cái. Chúng ta thường gặp các vấn đề liên quan đến việc chọn ống luồn dây sao cho đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán như thế nào? Bài viết dưới đây trình bày một cách khái quát cho các bạn phương pháp chọn ống luồn dây điện.

Tổng quát về chọn ống luồn dây

Một cách tổng quát thì tổng tiết diện dây dẫn không được chiếm quá 40% tiết diện ống luồn dây. Về vấn đề số lượng dây dẫn điện trong ống luồn dây thì có 3 tiêu chuẩn liên quan.
  • Đầu tiên là tiêu chuẩn NEC (National Electric Code) quy định cho mọi loại dây điện.
  • Thứ hai là tiêu chuẩn TIA/EIA 569, quy định cho dây viễn thông, điện nhẹ (tele data).
  • Cuối cùng là tiêu chuẩn BICSI (bicsi.org). Quy định cho dây tín hiệu viễn thông, cụ thể hơn TIA/EIA 569.

Có thể hữu ích cho bạn:

Ví dụ về tính đường kính ống

  • Ví dụ cách tính toán chọn ống luồn dây như sau:

Ta có cáp cấp nguồn từ tủ DB đến tủ LP là 5×2.5mm2 Cu/PVC. 5 sợi 2.5mm2 trong đó 3P là 3 sợi, 2 sợi còn lại là dây trung tính và tiếp đất.

  • Dây 2.5mm2 có tiết diện tổng là bao nhiêu?

Tra catalogue của hãng Cadivi (hoặc theo cataloge hãng dây bạn chọn) ta có đường kính tổng của dây 2.5mm2 là 3.61mm => tiết diện tổng là (S= Pi * (D^2)/4) = 3.14 * (3.61^2)/4 = 10.23 mm2 => tiết diện tổng của 5 dây 2.5mm2 là 10.23 * 5 = 51.15 mm2.

  • Tra bảng dưới đây (theo tiêu chuẩn NEC)
chon ong luon day dien
Bảng tra đường kính ống luồn dây điện – theo NEC
  • Cáp cấp nguồn là loại 5 sợi

Do đó ta tra cột “over 2 wires 40%” – trên hai sợi đi trong một ống dẫn thì tiết diện chiếm chỗ không được quá 40% tiết diện ống dẫn). Ta thấy ống dẫn 16mm thì đi được 74mm2. Tổng tiết diện dây (theo tính toán là 51.15 mm2) => chọn ống luồn dây cho 5 sợi 2.5 mm2 là ống 16mm.

Ngoài cách trên thì trong thực tế bạn có thể chọn ống luồn dây điện theo bảng sau, đối với các loại dây và ống có trong bảng.
tính đường kính ống luồn dây điện
Bảng tra đường kính ống luồn dây điện – theo kinh nghiệm
Thân chào!
-365evn Tổng hợp-

5 2 votes
Article Rating

If you find this content valuable, please rate it (click the button above), share it with your friends or invite me for a coffee by clicking the button below.

Subscribe
Notify of
guest

1 Send a comment to us!
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments