ĐỔI TRẢ HÀNG

Liên hệ với 365electricalalvn – 365EVN trước khi đổi, trả lại bất kỳ sản phẩm nào. Một số sản phẩm không chấp nhận đổi trả lại.

Các sản phẩm đổi, trả lại phải ở trong tình trạng giống như khi nó được giao. Sản phẩm của bạn chưa được sử dụng và trong tình trạng giống như khi bạn nhận được nó. Không có dấu hiệu mở, tác động, còn nguyên hộp, nguyên tem.

Chính sách đổi trả hàng của chúng tôi có hiệu lực trong 48 giờ từ khi bạn nhận được hàng. Nếu quá 48 giờ, thật đáng tiếc chúng tôi không còn hỗ trợ việc này.

Nếu trả lại một mặt hàng, chúng tôi phải nhận được nó trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng. Nếu bạn chờ đợi để trả lại hàng cho chúng tôi sau thời hạn 7 ngày, chúng tôi sẽ gửi lại hàng cho bạn vì chúng tôi không hỗ trợ trường hợp này.

Nếu bạn muốn đổi sang một sản phẩm khác cùng loại (áp dụng với các thiết bị điện). Không có vấn đề gì. Hãy liên hệ với 365electricalvn.

Khi sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng do chúng tôi, bạn sẽ được đổi miễn phí hoặc tính phí vận chuyển (tùy trường hợp). Chi tiết vui lòng xem thêm trong “Chính sách chất lượng và bảo hành”.

HOÀN LẠI TIỀN

Khi nhận được hàng trả lại từ bạn và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về sự chấp thuận hoặc từ chối việc trả hàng.

Nếu được chấp thuận, khoản hoàn trả sẽ được xử lý và tiền sẽ được gửi lại tài khoản thanh toán hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong một số ngày nhất định.
Việc hoàn tiền có thể mất tới 15 – 20 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được hàng trả lại. 

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng. Sau đó liên hệ với ngân hàng/đơn vị thanh toán của bạn, có thể mất một thời gian để xử lý (3 – 5 ngày) trước khi bạn nhận được tiền này.

Nếu bạn đã kiểm tra kỹ mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

LỆ PHÍ HOÀN KHO

Nếu bạn trả lại một mặt hàng, chúng tôi sẽ tính phí hoàn kho đối với mặt hàng đó. Để đơn giản, chúng tôi tính phí hoàn lại 10 – 15% cho tổng giá mua.  Phí này bao gồm các phí chúng tôi xử lý đơn hàng trước khi giao hàng và sau khi trả hàng.

Chúng tôi sẽ thông tin phí này cho bạn trong quá trình bán hàng. 

HỦY ĐƠN HÀNG

Trong trường hợp khách hàng muốn hủy đơn hàng thì tùy trường hợp mà có hoặc không mất phí.

Nếu đơn hàng chưa được xử lý thì bạn sẽ không mất bất kỳ phí nào.
Nếu đơn hàng đã thanh toán, thì chúng tôi sẽ tính phí. Phí này sẽ là 5 – 10% tổng số tiền được tính và được hoàn lại. Phí này bao gồm các chi phí chúng tôi xử lý đơn hàng, phí giao dịch…

Nếu một đơn đặt hàng đã được xử lý và đóng gói để vận chuyển, bạn không thể hủy đơn hàng đó. Nếu hàng đã được vận chuyển thì phí vận chuyển sẽ được tính cho bạn. Bạn sẽ chỉ nhận được tiền hoàn lại sau khi trừ đi các phí. Bao gồm phí xử lý đơn hàng (5 – 10%) và phí vận chuyển (nếu có).

VẬN CHUYỂN HÀNG

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của mình để đổi trả hàng của bạn. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Tùy thuộc vào địa điểm, thời gian bạn giao dịch mà phí này sẽ khác nhau.

Để biết thêm thông tin về chính sách đổi trả hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN KHÁC

Cảm ơn bạn đã đọc!

 

0 0 votes
Rating