TỔNG QUAN

Trang web này được xây dựng và vận hành bởi 365electricalvn – 365EVN. 365EVN sử dụng trang này bao gồm tất cả các thông tin sản phẩm, dịch vụ cung cấp tại đây. Bạn đồng ý sử dụng trang này nếu đồng ý với chính sách dịch vụ, điều khoản tại đây.

Khi truy cập trang web, mua hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ chúng tôi, bạn là một phần dịch vụ của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Các điều khoản, điều kiện này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, khách hàng, hoặc các cộng tác viên. Vì vậy, vui lòng đọc kỹ các nội dung của chính sách dịch vụ này.

Các nội dung này, chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra nó trước khi sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các mục, tiêu đề được thêm vào để bạn tiện theo dõi mà không ảnh hưởng tới toàn bộ nội dung.

Sau đây, chúng ta gọi chung “Dịch vụ” để chỉ toàn bộ (hoặc một phần) của sản phẩm, dịch vụ.

Bạn đồng ý không chỉnh sửa, sao chép, bán lại. Hoặc sử dụng một phần của dịch vụ (các thiết kế, tài liệu, chương trình…) mà không được sự cho phép của 365electricalvn.

Vì một số lý do, chúng tôi có thể từ chối, hoặc không đáp ứng được yêu cầu của bạn tại một thời điểm. Mong bạn thông cảm cho điều đó.

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi, tạm dừng dịch vụ nào. Nhưng sẽ cố gắng mang tới cho bạn hình ảnh, thông tin đầy đủ nhất về dịch vụ.

Chúng tôi không bị giới hạn về việc cung cấp dịch vụ cho bất kì ai, tổ chức nào, khu vực nào. Tuy nhiên, có thể dừng, giới hạn dịch vụ nếu việc này bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của bạn. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất.

Một số nội dung trong trang của 365electricalvn có thể liên kết nội dung tới bên thứ ba. Đây là các nội dung tham khảo phù hợp với các điều kiện khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ phát sinh nào liên quan tới nội dung này. Vì vậy, bạn vui lòng kiểm tra kỹ trước khi sử dụng nó.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung của chính sách dịch vụ này, xin gửi email về: [email protected]

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN KHÁC

Cảm ơn bạn đã đọc!