TỔNG QUAN

Khi bạn đặt hàng hoặc đăng kí thành viên của 365electricalvn. Như một phần của quy trình hỗ trợ, mua và bán chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin của bạn như địa chỉ email, họ tên, số điện thoại …
Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ internet (IP) trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt, hệ điều hành, vị trí của bạn…
Thư quảng bá sản phẩm, dịch vụ (nếu có): Khi được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể gửi thư cho bạn về sản phẩm, dịch vụ hoặc các cập nhật khác.

Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:

  • Xử lý đơn hàng của bạn (giao hàng, bảo hành…).
  • Hỗ trợ dịch vụ cho bạn.
  • Xem xét và nâng cấp về nội dung và giao diện của 365electricalvn.com.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan tới sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin của bạn cho mục đích hợp pháp và tuân thủ chính sách bảo mật này.

Tất cả các thông tin phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin này.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin này trong những trường hợp cần thiết như:

  • Khi cơ quan chức năng yêu cầu.
  • Khi chúng tôi tin rằng nó giúp bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình.
  • Trong tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ an toàn cho các thành viên khác của 365electricalvn.com.
  • Khi bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Ngoài các trường hợp kể trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của bạn ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung của chính sách bảo mật này. 365electricalvn cam kết bảo vệ thông tin này bằng bất cứ cách nào có thể.

Tuy nhiên, không có dữ liệu nào trên internet mà bảo mật 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể cam kết các thông tin của bạn được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự truy cập trái phép các thông tin này, cũng như bạn tự ý chia sẻ nó với bất kì ai.

Nếu bạn không đồng ý với các nội dung bên trên, bạn có thể không cung cấp thông tin cho 365electricalvn.com.

Mọi câu hỏi liên quan, xin vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN KHÁC

Cảm ơn bạn đã đọc!